Относно схемата на моделиране с WRF за периода 2016 г. 17 – 18 септември

Оценени са четири схеми за АГС: локалните схеми (използващи уравнението на турбулетната кинетична енергия за затваряне на системата) Mellor-Yamada-Janjic (MYJ), следствие на предишния ни опит в симулирането на затворени бризови клетки и Bougeault-Lacarrère (BouLac), нелокалната схема Yonsei University (YSU) и хибридната (комбинация от локален и нелокален подход) Asymmetric Convective Model (ACM2). MYJ схемата може да съчетана със Еta-схемата за приземен слой, докато YSU и ACM2- с ММ5 схемата за приземен слой. BouLac АГС схемата може да бъде пускана както с MM5, така и с Eta. Тук сме избрали да MM5 за симулацията, използваща BouLac схемата за граничен слой.

Синоптичен обзор

Синоптичната обстановка през 17 – 19 март 2012 година започва развитието си с предвижване от запад на изток на зона с високо налягане и преминаване над Ахтопол на края на топъл фронт. За известно време, там се установява център на ниско налягане на 18 март и в края на разглеждания период, изследваната област е в зона между ниско и високо налягане. Почти безоблачно е за целия период и скоростта на вятъра е около 3 – 4 ms-1 от юг-югозапад.

Синоптична обстановка над Европа на 17 септември 2016, 00UTC

Синоптична обстановка над Европа на 18 септември 2016, 00UTC

Содарни измервания

Изход от WRF

MYJ параметризация на АГС


YSU параметризация на АГС


ACM2 параметризация на АГС


BouLac параметризация на АГС

Разлики (измервания – модел)

MYJ параметризация на АГС


YSU параметризация на АГС


ACM2 параметризация на АГС


BouLac параметризация на АГС

Корелации

MYJ параметризация на АГС


YSU параметризация на АГС


ACM2 параметризация на АГС


BouLac параметризация на АГС