Относно схемата на моделиране с WRF за периода 2016 г., 15 – 16 януари

Изпробвана е една параметризационни схема за АГС въз основа на предишния ни опит в симулирането на затворени морски бризови клетки: локална АГС схема Mellor-Yamada-Janjic (MYJ) използваща уравнението на турбулетната кинетична енергия за затваряне на системата. MYJ схемата може да е съчетана със Еta-схемата за приземен слой.

Синоптичен обзор

Синоптична обстановка над Европа на 15 януари 2016, 00UTC

Синоптична обстановка над Европа на 16 януари 2016, 00UTC

Содарни измервания

Изход от WRF

MYJ параметризация на АГС

Разлики (измервания – модел)

MYJ параметризация на АГС

Корелации

MYJ параметризация на АГС