Относно схемата на моделиране с WRF за периода 2012 г., 29 март

Изпробвана е една параметризационни схема за АГС въз основа на предишния ни опит в симулирането на затворени морски бризови клетки: локална АГС схема Mellor-Yamada-Janjic (MYJ) използваща уравнението на турбулетната кинетична енергия за затваряне на системата. MYJ схемата може да е съчетана със Еta-схемата за приземен слой.

Синоптичен обзор

Синоптична обстановка над Европа на 29 март 2012, 00UTC

Содарни измервания

Изход от WRF

MYJ параметризация на АГС

Разлики (измервания – модел)

MYJ параметризация на АГС

Корелации

MYJ параметризация на АГС