Относно схемата на моделиране с WRF за периода 2012 г. 17 – 19 март

Изпробвана е една параметризационни схема за АГС въз основа на предишния ни опит в симулирането на затворени морски бризови клетки: локална АГС схема Mellor-Yamada-Janjic (MYJ) използваща уравнението на турбулетната кинетична енергия за затваряне на системата. MYJ схемата може да е съчетана със Еta-схемата за приземен слой.

Синоптичен обзор

Синоптичната обстановка през 17-19 март 2012 година започва развитието си с предвижване от запад на изток на зона с високо налягане и преминаване над Ахтопол на края на топъл фронт. За известно време, там се установява център на ниско налягане на 18 март и в края на разглеждания период, изследваната област е в зона между ниско и високо налягане. Почти безоблачно е за целия период и скоростта на вятъра е около 3-4 m/s  от юг-югозапад.

Синоптична обстановка над Европа
на 17 март 2012, 00UTC

Синоптична обстановка над Европа
на 18 март 2012, 00UTC

Синоптична обстановка над Европа
на 19 март 2012, 00UTC

Содарни измервания

Изход от WRF

MYJ параметризация на АГС

Разлики (измервания – модел)

MYJ параметризация на АГС

Корелации

MYJ параметризация на АГС