Вашата поверителност е много важна за нас. В Институтът за изследване на климата, атмосферата и водите (ИИКАВ) при Българска академия на науките (БАН) имаме няколко основни принципа, които следваме:

  • Ние не изискваме лична информация, освен ако наистина не се нуждаем от нея. (Не поддържаме услуги, които без видима причина изискват от Вас информация като вашия пол или ниво на доходите.)
  • Ние не споделяме Вашата лична информация с никого, освен за спазване на закона, разработване на нашите услуги или защита на правата ни.
  • Ние не съхраняваме лична информация на нашите сървъри, освен ако това не е необходимо за текущата работа на нашия сайт.

ИИКАВ управлява няколко уебсайта, включително cawri-bas.eu, replica.cawri-bas.eu, learn.cawri-bas.eu. Политиката на ИИКАВ е да зачита Вашата поверителност по отношение на всяка информация, която можем да събираме, докато работим с нашите уебсайтове.

Посетители на уебсайта

Подобно на повечето оператори на уебсайтове, ИИКАВ събира не идентифицираща информация от вида, който уеб браузърите и сървърите обикновено правят достъпни, като тип браузър, предпочитание за език, препращащ сайт, дата и час на всяка заявка на посетител. Целта на ИИКАВ при събирането на нелична информация е да разбере по-добре как посетителите на ИИКАВ използват неговите уебсайтове. От време на време ИИКАВ може да публикува информация в съвкупност, която е не идентифицираща, например чрез публикуване на доклад за тенденциите в използването на уебсайтовете му.

CAWRI also collects potentially personally-identifying information like Internet Protocol (IP) addresses for logged in users and for users leaving comments on our blogs. CAWRI only discloses logged in user and commenter IP addresses under the same circumstances that it uses and discloses personally-identifying information as described below, except that blog commenter IP addresses are visible and disclosed to the administrators of the blog where the comment was left.

ИИКАВ също така събира потенциално лична информация, като Internet Protocol (IP) адреси за влезли потребители и за потребители, оставящи коментари в нашите блогове. ИИКАВ разкрива влезли потребителски и коментиращи IP адреси само при същите обстоятелства, при които използва, и разкрива лична идентификационна информация, както е описано по-долу, с изключение на това, че IP адресите на коментиращи блогове са видими и разкрити на администраторите на блога, където е оставен коментарът.  

Събиране на лична информация

Определени посетители на уебсайтовете на ИИКАВ могат да изберат да взаимодействат с ИИКАВ по начини, които изискват ИИКАВ да събира тяхна лична информация. Количеството и видът информация, която ИИКАВ събира, зависи от естеството на взаимодействието. Например молим посетителите, които коментират нашия блог, да предоставят потребителско име и имейл адрес. Ние събираме имейли на тези от посетителите, които желаят да получават актуализации или информация по имейл от ИИКАВ. Във всеки случай ИИКАВ събира такава информация само дотолкова, доколкото е необходимо или подходящо, за да изпълни целта на взаимодействието на посетителя с ИИКАВ. ИИКАВ не разкрива лична информация, различна от описаната по-долу. Посетителите винаги могат да откажат да предоставят лична информация, с предупреждението, че това може да им попречи да участват в определени дейности, свързани с уебсайта.

Обобщена статистика

ИИКАВ може да събира статистика за поведението на посетителите на своите уебсайтове. Например ИИКАВ може да наблюдава най-популярните страници на сайта чрез  analytics.google.com или да използва спам, проверен от услугата Akismet, за да идентифицира спама. ИИКАВ може да показва тази информация публично или да я предоставя на други. ИИКАВ обаче не разкрива лична идентификационна информация, различна от описаната по-долу.

Защита на определена лична информация

ИИКАВ разкрива потенциално лична информация за самоличност и идентифициране само на тези своите служители, изпълнители и свързани организации, които (i) трябва да знаят тази информация, за да я обработят от името на ИИКАВ или да предоставят услуги, достъпни на уебсайтовете на ИИКАВ, и ( ii) които са се съгласили да не я разкриват на други. Някои от тези служители, изпълнители и свързани организации може да се намират извън вашата държава. Използвайки уебсайтовете на ИИКАВ, вие се съгласявате с прехвърлянето на такава информация към тях. ИИКАВ няма да дава под наем или продава информация за лична идентификация и лична идентификация на никого. Освен на своите служители, изпълнители и свързани организации, както е описано по-горе, ИИКАВ разкрива потенциално лична информация и информация за самоличност само в отговор на призовка, съдебно разпореждане или друго правителствено искане, или когато ИИКАВ вярва добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на собствеността или правата на ИИКАВ, трети страни или широката общественост. Ако сте регистриран потребител на уебсайтовете на ИИКАВ и сте предоставили своя имейл адрес, ИИКАВ може от време на време да ви изпраща имейл, за да ви разкаже за нови функции, да поиска вашите отзиви или просто да ви информира какво се случва с ИИКАВ, нашите продукти и услуги. Ние използваме предимно нашите различни информативни блогове, за да съобщаваме този тип информация, така че очакваме да ограничим този тип имейли до минимум. Ако ни изпратите заявка (например чрез имейл за поддръжка или чрез някой от нашите механизми за обратна връзка), ние си запазваме правото да я публикуваме, за да ни помогне да изясним или да отговорим на вашата заявка, или да ни помогне да подкрепим други потребители. ИИКАВ предприема всички разумно необходими мерки за защита срещу неоторизиран достъп, използване, изменение или унищожаване на потенциална лична информация и лична идентификация.

Бисквитки

Бисквитката е низ от информация, която уебсайтът съхранява на компютъра на посетителя, и която браузърът на посетителя предоставя на уебсайта всеки път, когато посетителят се върне. ИИКАВ използва бисквитки, за да помогне на ИИКАВ да идентифицира и проследява посетителите, тяхното използване на уебсайта на ИИКАВ и предпочитанията за достъп до уебсайтовете ни. Посетителите на ИИКАВ, които не желаят да разполагат бисквитки на своите компютри, трябва да настроят своите браузъри да отказват бисквитки, преди да използват уебсайтовете на ИИКАВ, съгласявайки се с недостатъка, че някои функции на уебсайтовете на ИИКАВ може да не функционират правилно без помощта на бисквитки.

Бизнес трансфери

Ако ИИКАВ или по същество всички негови активи са придобити, или в малко вероятния случай, че ИИКАВ излезе от бизнеса или влезе в несъстоятелност, потребителската информация би била един от активите, който се прехвърля или придобива от трета страна. Потвърждавате, че може да има такива прехвърляния и че всеки приобретател на ИИКАВ може да продължи да използва вашата лична информация, както е посочено в тази политика. 

Реклами

Рекламите, показващи се на който и да е от нашите уебсайтове, могат да бъдат доставяни на потребители от рекламни партньори, които могат да задават бисквитки. Тези бисквитки позволяват на рекламния сървър да разпознава вашия компютър всеки път, когато ви изпраща онлайн реклама, за да компилира информация за вас или други, които използват вашия компютър. Тази информация позволява на рекламните мрежи, наред с други неща, да доставят целеви реклами, които според тях ще представляват най-голям интерес за вас. Тази Политика за поверителност обхваща използването на бисквитки от ИИКАВ и не обхваща използването на бисквитки от рекламодатели.

Коментари

Коментари и друго съдържание, предоставено на услугата за защита от нежелана поща Akismet, не се запазват на нашите сървъри, освен ако не са маркирани като фалшиви положителни резултати, като в този случай ги съхраняваме достатъчно дълго, за да ги използваме за подобряване на услугата, за да избегнем бъдещи фалшиви положителни резултати.

Промени в политиката за поверителност

Въпреки че повечето промени вероятно са незначителни, ИИКАВ може да променя своята Политика за поверителност от време на време, както и по собствена преценка. ИИКАВ насърчава посетителите да проверяват често тази страница за промени в нейната Политика за поверителност. Продължаващото ви използване на този сайт след всяка промяна в настоящата Политика за поверителност ще означава, че приемате такава промяна.