Колективът по проекта се състои от трима мотивирани учени, всеки от които има над 5-годишен стаж в системата на Българската национална хидрометеорологична служба и подчертани интереси в научната и оперативна дейности на националната метеорологична служба. Екипът е с доказан научен потенциал, с богат практичен и теоретичен опит в различни области покриващи изцяло научните тематики обхванати от поставените цели в проекта. Обединяването на опита, познанията и интересите на тези учени, сформира колектив с богат опит при обработката на времеви редове от данни, дистанционни методи за измерване на метеорологични елементи, климатични изследвания, обработка на метеорологична информация, физика на атмосферата и изучаване на еволюцията на АГС, моделирането на мезометеорологични процеси, както и познания в областта на математиката, информатиката, и ползването на разновидни програмни пакети, с които познания допринасят до достигане на необходима професионална компетентност за успешното изпълнение на проекта.